FAQ

Sykler

Klassisk dame, 7 girs, 21/24 gears, city-bikes, EL-sykler og sykkelvogn for barn.

Organisering

Guider guiding på to språk.

Vi deler gruppen i to, på ca. 15 deltakerne og ved tre eller flere spåk.

Turene

Turene:

To timers turen er uten stigning og utforkjøring.
Vi har stopp ca. hvert fjerde minutt for guiding.
Turen går hovedsaklig på sykkelvei eller fortau.

Tretimers turen har to stigninger på ca. 8%, hver på tre minutter.
Og to utforkjøringer.
Turen går hovedsaklig på sykkelvei eller fortau.

Turen til Lian går på sykkelsti, skogsti og vei.